Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

21:30
7616 7c12 500
21:24
1878 ad02 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaEtien Etien
21:24
5964 547e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaEtien Etien
21:14
21:14
21:09
9720 1a85 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaindisputabel indisputabel
21:05
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viapolyphonicsoul polyphonicsoul
21:03
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
21:02

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazakazane zakazane
20:56
7379 c8df 500
Reposted fromdisease disease viapolyphonicsoul polyphonicsoul
20:53
3630 4913
Reposted fromkrzysk krzysk viawonderwall wonderwall
20:52
3941 4ae7
Reposted fromkrzysk krzysk viathelittleprince thelittleprince
20:46
5981 6594
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
20:44
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice
20:43
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas

February 16 2017

21:58
1625 5d67
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazakazane zakazane
21:58
1673 27ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazakazane zakazane
21:58
8700 3760 500
21:58
4002 2e1c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazakazane zakazane
21:58
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazakazane zakazane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl